İmes Sanayi Hurda

İmes Sanayi Hurda

İmes Sanayi Hurda

İmes Sanayi hurdacı olarak faaliyet gösteren Çayırova Hurda Firması, Sanayi sektörünün en canlı olduğu İmes Sanayi, İstanbul ve çevresinde geniş kapsamlı hizmet sunmaktadır. Bölgede aktif olarak çalışan her tür işletme ve tesisin hurda alımını gerçekleştirerek bu hurdaları ayrıştırarak geri dönüşüm tesislerine satmaktadır. Bu hizmet ile çevrenin ve doğanın korunmasına destek sağlamakta, aynı zamanda işletmelere ek bir destek sunmaktadır.

İmes Sanayi Hurdacılık Hizmeti

Hurdacılık mesleği, geri dönüşüm sektörünü destekleyen önemli bir iş kolu haline gelmiştir. Geri dönüşüm sektörü, atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil hammaddeye dönüştürülmesini sağlayarak atık miktarının azaltılmasına ve kaynakların tüketilmesinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların sayısı artarken, atık kaynakların ayrıştırılması ve asıl kaynakların aşırı kullanılmasının önlenmesi gibi döngünün önemli adımlarından birini hurdacılık sektörü oluşturmaktadır.

Hurdacılık terimi genellikle işlevini yitirmiş ve hasar görmüş metal eşyalar ve parçalanmış malzemeler için kullanılır. Evlerde ve iş yerlerinde günlük hayatta hurda oluşumu söz konusu olmasına rağmen, asıl hurdalar sanayi ve inşaat sektöründe toplanmaktadır. İnşaat ve yakın bölgelerde oluşan enkazlarda da işe yarar malzemeler hurdacılık kapsamına girmektedir. Tüm bu malzemelerin toplu olarak satın alınması İmes Sanayi hurdacılık firması Çayırova Hurda tarafından sağlanmaktadır.

Çayırova Hurda, İmes Sanayi ve çevresindeki sanayi ve inşaat sektörlerine hizmet vererek, çevreye duyarlı bir şekilde hurda geri dönüşümünü teşvik etmekte ve böylece hem doğanın korunmasına hem de ekonomik fayda sağlamaktadır.